Prace remontowo-budowlane na zewnątrz budynków oraz we wnętrzach hal produkcyjnych wymagają zastosowania sprzętu umożliwiającego dotarcie ekipy do niedostępnych – położonych wysoko fragmentów obiektu. Wykonawcy muszą mieć zapewniony najwyższy stopień bezpieczeństwa, więc stosuje się urządzenia umożliwiające pełną asekurację. Do tego celu przeznaczone są wszelkiego rodzaju zwyżki o zasięgu dostosowanym do zakresu wykonywanych czynności. Na potrzeby prac okresowych nie ma konieczności zakupu tego sprzętu; podnośnik można wypożyczyć na dogodnych warunkach. Wynajem podnośnika –

Wynajem podnośnika – bilans kosztów

Zakup sprzętu wiąże się z koniecznością zainwestowania sporych kwot z budżetu firmy. Potrzebna jest też dodatkowa przestrzeń na jego umiejscowienie. Do tego dochodzą koszty konserwacji i napraw oraz ubezpieczenia komunikacyjnego, jeśli podnośnik koszowy jest mobilny i porusza się w ruchu drogowym. Firma SAW BUD oferująca wynajem podnośnika dostarcza sprzęt sprawdzony i w pełni sprawny, bo podnośnik przechodzi dokładny przegląd techniczny przed przekazaniem go do eksploatacji. Przedsiębiorca jest wolny od wszelkich kosztów związanych z ewentualnymi uszkodzeniami, które nie powstały z winy użytkownika. Jeśli sprzęt zostanie oddany w nienagannym stanie, wynajmujący zwraca najemcy kaucję pobraną przy zawieraniu umowy. A więc wynajem podnośnika to usługa przynosząca przedsiębiorcy wiele wymiernych korzyści odnośnie do minimalizowania kosztów działalności. Siedzibą firmy wynajmującej podnośniki jest Łódź, ale z jej usług mogą również korzystać inwestorzy budowlani, pracownicy służb komunalnych i osoby prywatne z okolicznych miejscowości.                         

Do jakich prac niezbędne jest używanie zwyżki?

Podnośnik koszowy jest potrzebny do prac na wysokości zarówno na zewnątrz obiektów jak też w terenie i w halach produkcyjnych lub magazynowych. Umożliwia wygodne i bezpieczne wykonywanie takich prac jak:

  • mycie okien od zewnętrznej strony wysokich biurowców,
  • remont lub odnowienie elewacji budynków,
  • naprawy i odśnieżanie połaci dachów, 
  • montaż banerów i tablic reklamowych,
  • instalowanie i konserwacja oświetlenia sufitowego w wysokich pomieszczeniach,
  • renowacja gzymsów i balkonów,
  • docieranie służb ratowniczych do najwyższych kondygnacji budynku.

Samojezdne podnośniki Łódź wykorzystuje do przeprowadzania prac komunalnych na terenie miasta. Z ich pomocą pracownicy usuwają zagrożenia wynikające z odpadających tynków, wiszących z dachów sopli, łamania się zeschłych konarów drzew w obrębie poruszania się przechodniów lub parkowania samochodów. Podnośnik koszowy doskonale nadaje się też do instalowania i konserwowania latarni ulicznych. Dla sadowników wynajem podnośnika jest korzystnym rozwiązaniem, bo ten sprzęt potrzebny jest jedynie sezonowo – w okresie zbiórki owoców. Osoby prywatne mogą wypożyczyć zwyżkę aby sporadycznie wykonywać prace na swojej posesji – przycięcie wierzchołków drzew, czyszczenie rynien z glonów i błota, udrożnienie kominów, malowanie dachów, odnowienie elewacji.

Wygoda i bezpieczeństwo

Bez użycia sprzętu podnośnikowego wykonanie prac na wysokości jest prawie całkowicie niemożliwe.Zwyżka ułatwia dotarcie do wszystkich elementów docelowych. Do zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywanych czynności najlepiej sprawdza się podnośnik koszowy. Składa się on z wysięgnika, na szczycie którego znajduje się platforma zabezpieczona z każdej strony konstrukcją z poziomych i pionowych barierek. Ramię podnośnika uruchamiane mechanizmem hydraulicznym może przemieszczać kosz w różnych kierunkach w taki sposób, aby zawsze pozostawał on w pozycji pionowej. Dzięki temu pracownik ma zapewniony swobodny dostęp do całego obszaru roboczego i pełne bezpieczeństwo.